Diễn giả Đinh Văn Lộc (Richdadloc)
Mobile: [liên hệ speakers.vn@gmail.com]
Y!M: Richdadloc
Skype: Richdadloc
Email: richdadloc@gmail.com
Blog: http://richdadloc.blogspot.com/
Album: http://picasaweb.google.com/richdadloc
Twitter: http://twitter.com/richdadloc
Facebook: http://www.facebook.com/richdadloc
Website: http://www.richdadloc.com

Advertisements