a) Blog là nơi bạn thể hiện mình là một chuyên gia trong lĩnh vực nhất định

b) Blog trực tiếp giữ chân người truy cập qua chức năng “đăng ký email”

c) Blog mang tính cá nhân –> không gò bó cách thể hiện bản thân, ít rủi ro

 

a.aaa

Advertisements