Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Điện thoại di động: [liên hệ speakers.vn@gmail.com]
Email: quachtuankhanh@yahoo.comqtkhanh@powerup.vn
Website: http://www.quachtuankhanh.net

Trợ lý Thúy Hằng (Ms)
Email: ltthang@powerup.vn
Điện thoại: 0986 996 018

PowerUP Group
Địa chỉ: 125/24 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3514 6873
Fax: (08) 3514 6877
Email: info@powerup.vn
Website: http://www.powerup.vn

Advertisements