Diễn giả Nguyễn Duy Cương
Điện thoại di động: [liên hệ speakers.vn@gmail.com]
Email: thaydoiag@yahoo.com.vn
Website: http://www.nguyenduycuong.com

Trợ lý Đặng Thị Thủy (Ms)
Địa chỉ: Villas C8, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.6653.9293
Điện thoại di động: 0904.76.20.20

Advertisements